? رزیدنت89
آمادگی آزمون دستیاری پزشکی
دوشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1389

 

آزمون های جامع دکتر کرمی88 (200سوالی)  

 

cd صوتی پاسخگویی به تست ها 

 

قیمت:۴۵000 تومان   

 

***  

سری کامل تست زنی دروس دکتر کرمی88 (120سوالی)  

 

+  

cd/dvd صوتی پاسخگویی به تست ها  

 

قیمت:۵۵۰۰۰ تومان   

 

 

جهت درخواست موارد فوق به ادرس زیر ایمیل بز نید: 

 

resident_ma@yahoo.com