? مجموعه گنجینه سوالات دروس دستیاری ۸۸ و ۸۹ - رزیدنت89
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آمادگی آزمون دستیاری پزشکی
شنبه 22 خرداد‌ماه سال 1389
مجموعه گنجینه سوالات دروس دستیاری ۸۸ و ۸۹

با توجه به اینکه بسیاری از دوستان به توصیه منطقی بسیاری از اساتید و موسسات تنها برای مطالعه از یک نوع جزوه استفاده می کنند تا بعد انرا مرور کنند ضمن تایید این روش نیازمند تکمیل یادگیری نکات در کنار تست زنی از منابع گوناگون و البته استاندارد و مشابه تست های آزمون دستیاری می باشد. 

 باتوجه به مطالب فوق " گنجینه سوالات" دروس که شامل تستهای موسسات معتبر در سال 88 و 89  بهمراه پاسخ و با قیمتی مناسب فراهم شده است تا برای دوستانی که علاقمند تکمیل مطالعات خود با تست استاندارد(علاوه بر سوالات دوره های قبلی دستیاری که لزوم مرور آنها بر کسی پوشیده نیست) هستند قابل استفاده باشد. 

امتیاز دیگر این مجموعه این امکان برای دوستان می باشد تا تنها برای بعضی از دروس مورد نیازشان اقدام نمایند. امیدوارم تهیه این مجموعه کمکی جهت آمادگی بهتر و بیشتر دوستان باشد. 

 

دوستانی که خواهان هر یک از موارد زیر هستند جهت تهیه و ارسال با پست پیشتاز به ادرس زیر ایمل بزنند:

resident_ma@yahoo.com   

 

 

   

 **مواردستاره دار دارای پاسخ تشریحی و بقیه موارد دارای کلید پاسخ می باشند 

لیست  گنجینه سوالات  دروس آزمون دستیاری

گنجینه سوالات

توضیحات

قیمت ارسال با پیشتاز

 

 

 

 

  

 

 

  

مجموعه کامل 

پکیج سوالات

داخلی 

 قلب و کلیه و ریه

و غدد و خون و روماتو 

وگوارش

تست زنی کرمی شامل:

۱-  تست زنی

(سری 120سوالی)8۹  

  ۲- تست زنی

سری 120سوالی)

+  

۳-آزمون جامع داخلی کرمی ۸۸ 

 ۴- تست جامع درس 89** 

(سری ۱۰۰سوالی)

+  

 ۵- کوئیز 30 سوالی 89

 +

تست بسیج دانشگاه ایران 88 شامل:

۶-تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۷- کوئیز 30 سوالی

تست پارسیان 89 شامل:

۸-مجموعه سوالات درس**

+  ۹-کوئیز 30 سوالی۸۹

 ۱۰-تست  دروس داخلی  آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

 

 

  

   

  

 هر درس:

فقط ۲۵ هزار تومان

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پکیج سوالات

اطفال

تست زنی کرمی شامل:

 ۱- تست زنی

(سری 120سوالی) 88 

اطفال ۱ و ۲ و۳

(۳۶۰ سوال) 

  +  

 ۲- امتحان جامع

(سری ۲۰۰سوالی) 88

 ۳- تست جامع پارسیان ۸۸ 

**این مورد بدون جواب

 + 

تست بسیج 88 شامل:

۴- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

+  

۵-کوئیز 30 سوالی  

 ۶-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

 

فقط ۲۲هزار تومان

 

 

  

 

پکیج سوالات

جراحی

تست زنی کرمی شامل:

 ۱-(سری 120سوالی) 88  جراحی ۱ و ۲ و۳

(۳۶۰ سوال) 

 +  

۲- امتحان جامع (سری ۲۰۰سوالی) 88

 تست پارسیان 89 شامل:

۳-مجموعه سوالات درس**

+  

۴-کوئیز 30 سوالی۸۹ 

  تست بسیج 88 شامل:

۵- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

+ ۶- کوئیز 30 سوالی 

  ۷-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط ۲۲هزار تومان

 

 

 

 

پکیج سوالات

زنان و مامایی

  

تست زنی کرمی شامل:

 ۱-(سری 120سوالی) 88  زنان۱ و ۲

(۲۴۰ سوال) 

 +  

۲- امتحان جامع (سری ۲۰۰سوالی) 88

تست بسیج 88 شامل:

۳- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۴- کوئیز 30 سوالی 

  

۵-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

 

فقط ۲۰ هزار تومان

 
 
 

 

 

 

پکیج سوالات

عفونی

تست زنی کرمی شامل:

 ۱-(سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۳- کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط ۱۲هزار تومان

 

 

 

پکیج سوالات

رادیولوژی

تست زنی کرمی شامل:

 ۱-(سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

+  

۳-کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط 1۲ هزار تومان

 

 

 

پکیج سوالات

فارماکولوژی

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۳- کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط 1۲ هزار تومان

 

 

 

پکیجسوالات

پاتولوژی

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۳- کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط ۱۵ هزار تومان

 

 

 

پکیجسوالات

اپیدمیولوژی و آمار

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲-تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۳- کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط۱۲ هزار تومان

 

 

 

پکیج سوالات

اورولوژی

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

+  

۳-کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط ۱۲ هزار تومان

 

 

 

پکیج سوالات

چشم

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

+  

۳-کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط 1۲ هزار تومان

 

 

 

پکیج سوالات

ENT

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۳- کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط 1۲ هزار تومان

 

 

 

پکیج سوالات

روانپزشکی

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۳- کوئیز 30 سوالی 

 

 

 

فقط ۱۰هزار تومان

 

 

 

پکیجسوالات

پوست

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲- تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

۳- کوئیز 30 سوالی  

 

 

 

فقط 1۰ هزار تومان

 

 

 

پکیج سوالات

نورولوژی

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88

تست بسیج 88 شامل:

۲= تست جامع درس(بیش از 200 سوال)

+  

۳-کوئیز 30 سوالی 

۴-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط 1۲ هزار تومان

 

 

 

پکیج سوالات

ارتوپدی

تست زنی کرمی شامل:

۱- (سری 120سوالی) 88  

تست بسیج 88 شامل:

۲-کوئیز 30 سوالی 

۳-تست مربوطه آزمونهای جامع احمدی 88**

 

 

 

فقط ۸ هزار تومان

 

 

پکیج سوالات

اخلاق پزشکی

 

 --------------------------

 

  

 ----------------