? مجموعه جزوات+ تست+سی دی اموزشی دستیاری ۸۹ - رزیدنت89
آمادگی آزمون دستیاری پزشکی
یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1389
مجموعه جزوات+ تست+سی دی اموزشی دستیاری ۸۹

 

 

***نواندیشان(کرمی) 89

قلب / کلیه /غدد/روماتو /گوارش ریه و خون

 

 تدریس: 

دکتر کرمی 

  

جزوه درس+ پانچ فنری

+  

CD  صوتی تدریس درس

 

همراه CD

۸۵۰۰تومان 

 

 

بدون CD

۶ تومان

 

***پارسیان 89

داخلی قلب/کلیه/غدد/ گوارش ریه /خون و روماتو  

 

جراحی۱

 

مجموعه تست درس 

+ کوئیز درس

همراه پاسخ تشریحی

 

هر درس

۴ تومان 

 

 

۵ تومان

 

 

***تست زنی کرمی89

قلب / کلیه/غدد/روماتو و ریه/گوارش و خون

  

 

 

آزمونهای دروس(120سوالی)

همراه کلید پاسخنامه

+ CD 

 صوتی پاسخ آزمون درس 

 

 

هر درس

۶500 تومان

 

بدون CD

۴۵۰۰تومان

  

***نواندیشان(کرمی) 89

قلب / کلیه/غدد/روماتو و ریه/گوارش و خون

 

کوئیز درس+ کلید پاسخنامه

+ CD صوتی پاسخ به کوئیز درس   

+ مجموعه سوالات درس(100 سوالی) همراه پاسخنامه تشریحی 

 

هردرس

همراه CD

   ۴تومان

 

بدون CD

  ۳ تومان

***پارسیان 89

داخلی قلب/کلیه/غدد/ریه/گوارش /خون و روماتو  

 جراحی۱ 

 

 

تدریس: 

دکتر گرجی  

 

جزوه درس+ پانچ فنری  

تدریس: 

دکتر آملی

هر درس

۸۵۰۰ تومان

۱۰ تومان

 

***گایدلاین89

اطفال یک دو وسه/چشم/ارو 

 

 

جزوه درس

هر درس

۱۰تومان

 

***بانک سوال89

اطفال /چشم/ارو

 

 

------

هر درس

4500 تومان

(اطفال ۷500)

 

***درسنامه برتر 89

داخلی/فارما/پاتو/زنان/مامایی 

 

 

جزوه درس

هر درس

۷500تومان

 

***پرسشهای طلایی89

داخلی/فارما/پاتو/زنان/مامایی 

 

مجموعه پرسش های درس به تفکیک فصول

هر درس

4500 تومان

 

  

  *** قیمتهای فوق بهمراه ارسال با پست پیشتاز می  

باشد   

جهت درخواست موارد فوق به ادرس زیر ایمیل بز نید:  

resident_ma@yahoo.com