? مجموعه کامل کرمی - رزیدنت89
آمادگی آزمون دستیاری پزشکی
دوشنبه 28 تیر‌ماه سال 1389
مجموعه کامل کرمی

مجموعه کامل نو اندیشان

>>>>>>>( دکتر کرمی) <<<<<<<<

کرمی

89

جزوات تدریس دروس

مینور: عفونی

داخلی:

قلب/گوارش/غدد/ریه/روماتو/کلیه و خون

جزوه پانچ شده

+

سی دی تدریس

هر درس:8500

جزوه پانچ شده

هر درس:  6 تومان

 کرمی

89

تست زنی89

(سری 120 سوالی)

مینور: عفونی

داخلی:

قلب/گوارش/غدد/ریه/روماتو/کلیه و خون

سوالات+کلید پاسخ

+

 سی دی

هر درس:6500

سوالات+کلید پاسخ

هر درس:4500

کرمی 89

 

تست جامع درس

(سری100سوالی)

+

کوئیز درس

(30 سوالی)

مینور: عفونی

داخلی:

قلب/گوارش/غدد/ریه/روماتو/کلیه و خون

سوالات درس+پاسخ تشریحی

+

کوئیز+کلید

+

سی دی

هر درس:

با سی دی:

4 تومان

بدون سی دی:

3 تومان

کرمی 88

مجموعه

آزمون های جامع

(سری200سوالی)

داخلی:

قلب/گوارش/غدد/ریه/روماتو/کلیه و خون

+

اطفال 1و2و3

+

زنان 1و2

+

جراحی 1و2

+

مینورها

+

آزمونهای جامع مینور+مازور

سوالات

+

کلید پاسخ

+

سی دی پاسخ

 قیمت کل مجموعه

با سی دی:

 45 تومان

قیمت کل مجموعه

بدون سی دی:

35 تومان

کرمی 88

تست زنی88

(سری 120 سوالی)

تمامی دروس

سوالات

+

کلید پاسخ

+

سی دی پاسخ

 قیمت کل مجموعه

با سی دی:

55 تومان

قیمت کل مجموعه

بدون سی دی:

45 تومان

*** قیمتهای فوق بهمراه ارسال با پست پیشتاز میباشد 

جهت درخواست موارد فوق به ادرس زیر ایمیل بز نید:  

resident_ma@yahoo.com